Producenci
Polityka prywatności

1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Me Lady Anna Mulska z siedzibą w Toruniu wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, prowadząca działalność pod adresem ul. Żeglarska 26, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, NIP: 9561886945, REGON: 340744349, adres do korespondencji: ul. Żeglarska 26, 87-100 Toruń, adres poczty elektronicznej: melady@melady.pl, numer telefonu: 605 820 850. Ochrona danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. 
 2. Dane osobowe podawane w formularzu Sklepu Internetowego są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne poza dwoma wyjątkami:
 1. Zawarcie umowy z Administratorem. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Dane niezbędne do zawarcia umowy wykazane są na stronie oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. Obowiązki ustawowe Administratora. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 

2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest Administratorem danych swoich Klientów. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: e-mail. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży lub Usługi Elektronicznej, przed zawarciem w/w umów zakres przetwarzanych danych będzie obejmował: e-mail, imię, nazwisko, telefon, ulicę i numer domu, kod pocztowy, miasto.
 2. Usługodawca jest także Administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
 4. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 5. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 6. do celów zgodnych z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 7. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 8. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 9. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: melady@melady.pl
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 3. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Przekazanie danych osobowych w stopniu zapewniającym odpowiedni poziom ochrony danych (zgodny z Rozporządzeniem RODO )odbywa się jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

3. Pliki cookies

 1. Witryna melady.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane        przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Me Lady w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies.
 6. W związku ze zmianami w Prawie Telekomunikacyjnym informujemy, że oprogramowanie Shoper zapisuje informacje w plikach Cookie: https://www.shoper.pl/help/artykul/informacje-o-plikach-cookie/
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl